Πιστοποιήσεις Επιχείρησης
H Alfa Therm Καριωτάκης, εταιρία με υψηλό αίσθημα ευθύνης έχει ώς πρώτη προτεραιότητα την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων της. Εναρμονίζεται με τις ανάλογες Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα ΕΝ που ισχύουν για όλα τα προϊόντα θέρμανσης στερεών καυσίμων.

Όλες οι απαραίτητες δοκιμές κατασκευαστικών χαρακτηριστικών ασφάλειας και οι μετρήσεις απόδοσης των προϊόντων μας, έχουν πραγματοποιηθεί από ανεξάρτητο επιστημονικό και επίσημο φορέα πιστοποιημένο από το Ελληνικό κράτος.

Κάθε προϊόν φέρει μοναδικό σειριακό αριθμό μετά από πλήρη ποιοτικό έλεγχο και έλεγχο ασφαλείας όλων των σημείων του τελικού προϊόντος.

Όλα τα προϊόντα φέρουν το σήμα CE.

Οι λέβητες στερεών καυσίμων της Alfa Therm Καριωτάκης ανήκουν στην 3η ή ανώτερη κλάση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 303-5.

Η Alfa Therm Καριωτάκης θέλοντας να διασφαλίσει στο μέγιστο την ικανοποίηση των πελατών της σε θέματα ποιότητας οργάνωσης και προστασίας του περιβάλλοντος εφαρμόζει το νέο σύστημα διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2008.
"Εδώ πέρα δουλεύουν τα παιδία μας ... φτιάχνουμε λέβητες για τις οικογένειές μας..."


Με αίσθημα ευθύνης

Μιχάλης Σ. Καριωτάκης & Στάυρος Μ. Καριωτάκης