Δοχεία Αδρανείας

Δοχεία Αδρανείας για διατήρηση μεγάλης ποσότητας ζεστού νερού.

Δοχείο αδρανείας για εξοικονόμηση ενέργειας(θερμική αδράνεια) ή ζεστό νερό χρήσης.

Κάντε την καρδιά του συστήματος θέρμανσής σας το δοχείο αδρανείας και συνδέστε σε αυτό κάθε πηγή θερμότητας!Εκμεταλλευτείτε μέσω της θερμιδικής αδράνειας τη θερμογόνο δύναμη που έχετε παράγει και μειώστε στο ελάχιστο το έυρος θερμοκρασίας του νερού του κυκλώματος θέρμανσης ή του ζεστού νερού χρήσης

Ζεστάνεται με όποιο και όσα μέσα θέρμανσης έχετε απευθείας ή μέσω σερπατίνας (εναλλάκτης θερμότητας) το δοχείο αδρανείας. Επιλέξτε το συνδυασμό που σας προσφέρει το ιδανικότερο αποτέλεσμα με το χαμηλότερο κόστος. Μέσω αυτοματισμών μπορείτε κάθε στιγμή να εναλλάσεται ή να συνδυάζεται τα μέσα θέρμανσης του δοχείου.

Η χρήση ποιοτικών υλικών με υψηλούς δείκτες μετάδοσης θερμότητας στον εναλλάκτη και μόνωσης για το κάλλυμα σας προσφέρουν δοχεία αδρανείας υψηλής απόδοσης και μεγάλους βαθμού θερμοκρασιακής αδράνειας.

Συνδέστε στο δοχείο αδρανείας το λέβητα σας, τον ηλιακό σας θερμοσίφωνα, το ηλεκτρικό boiler, το σύστημα ηλιοθερμία σας, το σύστημα γεωθερμία σας, το υδραυλικό σας τζάκι και όποιο σύστημα παραγωγής θερμότητας.

Κατασκευάζουμε το κατά παραγγελία δοχείο αδρανείας της μελέτης που καλύπτει τις ανάγκες του δικού σας συστήματος θέρμανσης.
Μετατροπή λέβητα ξύλου σε λέβητα ξύλου - πέλλετ (pellet)