Συμμετοχές σε Ερευνητικά Προγράμματα
H Alfa Therm Καριωτάκης συμμετέχει συνεχώς σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με τα τοπικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης.

Η Alfa Therm Καριωτάκης στο πνεύμα της συνεχούς τεχνολογικής εξέλιξης αλλά και της συνεισφοράς, διαμορφώνει σχέσεις αμοιβαίας συνεργασίας με τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και ιδιαίτερα με αυτά που εδράζονται στην Κρήτη.

Με τα εξειδικευμένα μηχανήματα και τη μεγάλη εμπειρία που διαθέτει η Alfa Therm Καριωτάκης ανταποκρίνεται στις εξεζητημένες απαιτήσεις των ερευνητικών προγραμμάτων και κατασκευάζει με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές τα πρωτότυπα που της αναθέτουν.

Από αυτή τη σελίδα θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώνουμε για κάθε συμμετοχή της Alfa Therm Καριωτάκης σε ερευνητικά προγράμματα.

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα που με την εμπιστοσύνη τους τιμούν την επιχείρησή μας!

Μερικές από τις πρόσφατες συμμετοχές της Alfa Therm Καριωτάκης:

  • Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 με τίτλο «Παραγωγή Οργανικών Λιπασμάτων και Βιοκαυσίμων από τα Απόβλητα Ελαιοτριβείων - FERTENERGY». Κατασκευή και σχεδιασμός συστήματος ανάδευσης, αναστροφέα.


  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 με τίτλο « Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής και Αξιοποίησης Ξυλώδους Βιομάζας για τη Θέρμανση Δημοτικών Κτηρίων με ακρωνύμιο BIOMASS». Προμήθεια φορέων με κατάλληλους λέβητες βιομάζας για την θέρμανση δημοτικών κτιρίων.


  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», ΕΣΠΑ 2007-2013, με τίτλο «Η ανάπτυξη μιας χαμηλού κόστους κεντρικής μονάδας οικιακής κομποστοποίησης για πολυκατοικίες και μικρές/μεσαίες ξενοδοχειακές μονάδες». Συμμετοχή στην κατασκευή οικιακού κομποστοποιητή.