Διαθέτουμε ένα δίκτυο συνεργατών για τη δική σας εξυπηρέτηση!

Η Alfa Therm Καριωτάκης επιδιώκει τη διεύρυνση δικτύου συνεργατών είτε για την προώθηση και υποστήριξη των προϊόντων της είτε για σχετικές υπηρεσίες ή προϊόντα που μπορεί να χρειαστεί κάποιος πελάτης.Οι συνεργάτες της Alfa Therm Καριωτάκης μπορεί να είναι έμποροι, μεταπωλητές, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ηλεκτρονικοί και οποιαδήποτε ειδικότητα μπορεί να στηρίξει τους πελάτες της.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρείτει τους επίσημους συνεργάτες της Alfa Therm Καριωτάκης στην περιοχή σας.