Όροι ΕγγύησηςAlfa Therm ΚαριωτάκηςΤα διατιθέμενα από την Alfa-Therm Καριωτάκης/Alfa-Therm Kariotakis προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ' όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

• Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής.
• Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής ( Σειριακός αριθμός -SerialNo.)
• Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.
• Να έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το κάθε προϊόν.


Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 28910 24040, είτε μέσω e-mail στο info@ alfa-therm.grΜε αίσθημα ευθύνης: Alfa Therm Καριωτάκης